Polityka prywatności - RODO

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Jowita Machnica. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@machnica.pl , telefonicznie (+48 660495290) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe są podane przez Pana/Panią osobiście na wizycie, przez system e-rejestracji lub telefonicznie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa- dane medyczne 20 lat, dane na potrzeby księgowości 5 lat, dane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Art.26 ustawy z dn.6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. usług IT, firmie prowadzącej rejestrację online i jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową dane mogą być przekazane agencjom IT i marketingu na zlecenie i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora na podstawie umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych. W przypadkach w Art.18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania tych danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest to również niezbędne do wystawiania rachunku publicznej faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Zabieg wykonywany jest przez lekarza.

Przeczytaj schemat.

Zabieg może być nieprzyjemny, ale wykonywany jest w znieczuleniu.

-

ok. 6 miesięcy

SKRÓCONY SCHEMAT REGENERACJI TWARZY

PROTOKÓŁ CAŁOŚCIOWEJ REGENERACJI TWARZY WEDŁUG PROF. CECCARELLI

Protokół regeneracji twarzy opiera się na regeneracji skóry i naskórka opracowanego przez profesora Ceccarelli. Według niego skóra która została poddana zabiegowi z użyciem peelingu lub mezoterapii osoczem bogatopłytkowym odpowiada pobudzeniem autologicznych komórek, które jest największe po 6-8 godz. W związku z tym zaproponował on wykonanie dodatkowego zabiegu osoczem bogatopłytkowym (ponownie tego samego dnia po upływie 6-8 godzin) celem spotęgowania efektu pierwszego zabiegu poprzez dostarczenie im ponownie czynników wzrostu.

Po 30 dniach od wykonania zabiegu zaleca kolejną wizytę, podczas której przeprowadza się mezoterapię używając preparatu zawierającego aminokwasy, substancje niszczące wolne rodniki i inne niezbędne związki konieczne do pełnej odbudowy skóry. 

1. Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym lub peeling z mikronakłuwaniem skóry.

2. Po 6-8 godzinach ponownie mezoterapia osoczem bogatopłytkowym

3. Po 30 dniach mezoterapia preparatem aminokwasowym do biostymulacji skórno-naskórkowej.

 

Zabieg przeznaczony jest dla skóry dojrzałej, zmęczonej, wiotkiej, skóry palacza.

 

 

                                                             ZALECENIA POZABIEGOWE                                                       X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto wykonuje zabieg?

Czas trwania zabiegu:

Czy zabieg jest bolesny?

Czas rekonwalescencji:

Ile utrzymują się efekty?

Przeciwwskazania:

Ciąża, karmienie piersią, stany zapalne skóry (opryszczka, trądzik), choroby nowotworowe

CAŁOŚCIOWA REGENERACJA TWARZY

|

|