Polityka prywatności - RODO

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Jowita Machnica. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@machnica.pl , telefonicznie (+48 660495290) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe są podane przez Pana/Panią osobiście na wizycie, przez system e-rejestracji lub telefonicznie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa- dane medyczne 20 lat, dane na potrzeby księgowości 5 lat, dane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Art.26 ustawy z dn.6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. usług IT, firmie prowadzącej rejestrację online i jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową dane mogą być przekazane agencjom IT i marketingu na zlecenie i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora na podstawie umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych. W przypadkach w Art.18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania tych danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest to również niezbędne do wystawiania rachunku publicznej faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Dolina łez

Zabiegi okolicy oczu

Dolina łez - najczęstszy zabieg okolicy oka

08 June 2020

       Wypełnianie doliny łez to jeden z najczęstszych i najbardziej spektakularnych zabiegów wykonywanych w naszym gabinecie estetycznym w Pile. Większość pacjentek lub pacjentów zauważa pierwsze oznaki starzeniai zmarszczki właśnie w okolicy oczu. Z wiekiem dochodzi do utraty tkanek miękkich, w tym tkanki tłuszczowej okołooczodołowej oraz tkanki kostnej. Widzimy też postępującą wiotkość skóry powiek dolnych i górnych. Dlatego też większość osób ma wskazania do wypełnienia doliny łez.

 

           Zabieg wypełnienia doliny łez w naszym Centrum wykonuje lekarz Jowita Machnica swoją autorską techniką przy użyciu kwasu hialuronowego i kaniuli. W czasie zabiegu używa od 1 do 2 ampułek kwasu Neauvia.                           

           Technika podania preparatu w dolinę łez polega na jednym nakłuciu skóry igłą w okolicy policzka i wstrzyknięciu kwasu głęboko pod skórę. Efekt zabiegu widać natychmiast, choć na ostateczny rezultat trzeba poczekać około 1-2 tygodni. Po około 5-7 dniach należy przyjść na wizytę kontrolną. Wypełnienie doliny łez tą techniką nie pozostawia siniaków, ani pokłutej skóry. Pacjentka od razu wygląda dobrze i cieszy się efektem wypełnienia przez około rok czasu, czasami nawet do dwóch lat.

 

Jowita Machnica

Lekarz