Polityka prywatności - RODO

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Jowita Machnica. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@machnica.pl , telefonicznie (+48 660495290) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe są podane przez Pana/Panią osobiście na wizycie, przez system e-rejestracji lub telefonicznie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa- dane medyczne 20 lat, dane na potrzeby księgowości 5 lat, dane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Art.26 ustawy z dn.6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. usług IT, firmie prowadzącej rejestrację online i jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową dane mogą być przekazane agencjom IT i marketingu na zlecenie i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora na podstawie umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych. W przypadkach w Art.18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania tych danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest to również niezbędne do wystawiania rachunku publicznej faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych.

AESTHETIC CLUB

|

|

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY 

Doceniając naszych stałych pacjentów wprowadzamy w Centrum DrMachnica program lojalnościowy "DrMachnica AestheticClub".Wiemy, że systematyczne dbanie o zdrowie i urodę przynosi oczekiwane rezultaty, dlatego karta "DrMachnica AestheticClub" daje stałą zniżkę oraz elitarne programy promocyjne.

Posiadaczom karty "AestheticClub" gwarantujemy:

 

- stałą zniżkę 10% na całą ofertę Centrum*

 

- wyjątkowe zniżki nie ujęte w regularnej ofercie promocyjnej

 

- możliwość umówienia wizyty w trybie przyspieszonym

 

- możliwość umówienia wizyty prywatnej (poza godzinami pracy Centrum),nie spotykając się z pozostałymi pacjentami

 

- systematyczny Newsletter SMS i e-mail z najświeższymi nowinkami zabiegowymioraz ze świata medycyny estetycznej

Aby otrzymać  kartę "DrMachnica AestheticClub" należy być stałym Pacjentem Centrum, przekroczyć kwotę wydatków 10 000 zł oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych SMS i e-mail. Członkom DrMachnica AestheticClub zostanie wydana indywidualna karta członkowska opatrzona numerem seryjnym.

 

Oferta wchodzi w życie z dniem 8.09.2018 i obowiązuje do odwołania.

Chcąc skorzystać z przywilejów karty przy rejestracji lub przy płatności należy podać numer karty członkowskiej.

 

*zniżka -10% nie łączy się z innymi promocjami oraz nie dotyczy kosmetyków