Polityka prywatności - RODO

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Jowita Machnica. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@machnica.pl , telefonicznie (+48 660495290) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe są podane przez Pana/Panią osobiście na wizycie, przez system e-rejestracji lub telefonicznie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa- dane medyczne 20 lat, dane na potrzeby księgowości 5 lat, dane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Art.26 ustawy z dn.6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. usług IT, firmie prowadzącej rejestrację online i jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową dane mogą być przekazane agencjom IT i marketingu na zlecenie i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora na podstawie umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych. W przypadkach w Art.18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania tych danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest to również niezbędne do wystawiania rachunku publicznej faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Kiedy zacząć wykonywać pierwsze zabiegi medycyny estetycznej?

Bezpieczna koloryzacja trychologiczna włosów

Kiedy zacząć wykonywać pierwsze zabiegi medycyny estetycznej?

09 December 2019

Jeszcze do niedawna zabiegi medycyny estetycznej kojarzyły się z nienaturalnymi efektami, zmienionymi rysami twarzy lub czymś, co zarezerwowane jest jako "ostatni ratunek" na bardzo głębokie zmarszczki. Dzisiaj już wiemy, że zabiegi estetyczne to przede wszystkim profilaktyka i systematyczne dbanie o jakość skóry już od pierwszych oznak jej starzenia. To właśnie tzw. medycyna prewencyjna, czyli zapobiegająca chorobom lub objawom, ma miejsce także w dziedzinie estetyki lekarskiej i kosmetologicznej.

 

             Nie ma ustalonej sztywnej granicy wieku, od której należy zacząć wykonywać zabiegi medycyny estetycznej. Nie ma także progu wieku, od którego skóra wykazuje pierwsze oznaki starzenia. Najczęściej zdarza się to po 30 r.ż., choć swoim stylem życia (palenie papierosów, stres, opalanie, choroby, zła dieta) możemy przyspieszyć pojawienie się pierwszych zmarszczek. Innymi symptomami starzenia skóry są utrata jędrności i nawilżenia, ścieńczenie skóry, przebarwienia i odbarwienia skórne, widoczne poszerzone naczynka. Widząc powyższe, powinniśmy zacząć leczenie bez zbędnej zwłoki. Odpowiednio wcześnie wdrożona terapia gwarantuje widoczne rezultaty oraz nie wymaga szeregu zabiegów celem osiągnięcia zadowalającej poprawy.

 

             Zabiegami, które doskonale wpiszą się w profilaktykę starzenia skóry, a zatem będą dobrymi pierwszymi zabiegami medycyny estetycznej są procedury autologiczne i peelingi chemiczne (kwasy). Pierwsza grupa zabiegów polega na użyciu tkanek własnych pacjenta, najczęściej krwi. Tutaj mamy na myśli między innymi osocze i fibrynę bogatopłytkową oraz zabiegi komórkami macierzystymi. Substancje te wstrzyknięte pod skórę stymulują naprawę poprzez zawartość czynników wzrostu działających na komórki skóry, m.in. pobudzając produkcję kolagenu i elastyny. Peelingi kwasowe są w stanie przejść barierę naskórkową bez użycia igły i wywołać regenerację w głębszych warstwach skóry. Działają oczyszczająco usuwając nadmiar martwego naskórka.

 

Choć oba te zabiegi będą doskonałe dla wszystkich pacjentów chcących spowolnić procesy starzenia skóry, medycyna estetyczna posiada cały wachlarz innych rozwiązań. Warto zatem skorzystać z porady lekarza lub kosmetologa, by indywidualnie spojrzeć na problemy skóry. Mając na uwadze, że dużą rolę  w profilaktyce starzenia skóry ma także ochrona przeciwsłoneczna i styl życia, zawsze staramy się uświadamiać pacjenta o jego wpływie na szybkość pojawiania się oznak upływającego czasu.

Jowita Machnica

lekarz