Polityka prywatności - RODO

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Jowita Machnica. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@machnica.pl , telefonicznie (+48 660495290) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe są podane przez Pana/Panią osobiście na wizycie, przez system e-rejestracji lub telefonicznie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa- dane medyczne 20 lat, dane na potrzeby księgowości 5 lat, dane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Art.26 ustawy z dn.6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. usług IT, firmie prowadzącej rejestrację online i jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową dane mogą być przekazane agencjom IT i marketingu na zlecenie i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora na podstawie umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych. W przypadkach w Art.18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania tych danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest to również niezbędne do wystawiania rachunku publicznej faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Skinboostery

Mezoterapia

Skinboostery - nowa, silniejsza wersja mezoterapii

12 June 2020

          Nasi lekarze systematycznie jeżdżą na kongresy medycyny estetycznej, aby przywozić nowinki estetyczne do Piły. Będąc na kongresie w marcu tego roku w Warszawie uczestniczyły w sesji tematycznej dotyczącej roli mezoterapii w leczeniu oznak starzenia skóry.

           Mezoterapia igłowa od wielu lat wykorzystywana była w usuwaniu zmarszczek i systematycznym dbaniu o skórę, w tym jej nawilżenie. W ostatnich latach toczyło się wiele badań nad skutecznością tej metody, niektóre z nich podkreślały coraz to mniejsze znaczenie systematycznej mezoterapii nieusieciowanym kwasem hialuronowym. Przewagę w badaniach histopatologicznych (oglądanie skóry pod mikroskopem) zyskały natomiast tzw. Skinboostery, czyli preparaty delikatnie usieciowanego kwasu hialuronowego. Utrzymują się one w skórze dużo dłużej (do miesiąca) niż mezoterapia kwasem hialuronowym (kilka dni) i są w stanie wywołać dużo większą odpowiedź skóry. Ta dłuższą obecność Skinboostera pod skóra powoduje przebudowę skóry polegającą na tworzeniu kolagenu i elastyny, a zatem odmładzanie skóry. Wg tych doniesień Skinboostery powinny zastępować tradycyjną mezoterapię ze względu na większe możliwości odmładzania skóry, a podobny efekt nawilżania skóry. Rekomendujemy wykonywanie regularnych zabiegów Skinboosterami, tj mniej więcej raz w miesiącu przez pierwsze 2 miesiące i potem raz na pól roku w zależności od potrzeb i wieku skóry.

Oliwia Szarejko

Managerka