Polityka prywatności - RODO

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Jowita Machnica. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@machnica.pl , telefonicznie (+48 660495290) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe są podane przez Pana/Panią osobiście na wizycie, przez system e-rejestracji lub telefonicznie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa- dane medyczne 20 lat, dane na potrzeby księgowości 5 lat, dane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Art.26 ustawy z dn.6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. usług IT, firmie prowadzącej rejestrację online i jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową dane mogą być przekazane agencjom IT i marketingu na zlecenie i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora na podstawie umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych. W przypadkach w Art.18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania tych danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest to również niezbędne do wystawiania rachunku publicznej faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Zabiegi bankietowe

Zabiegi bankietowe

Zabiegi bankietowe

06 August 2020

     Przed ważnym wyjściem chcemy, aby nasza skóra była odpowiednio przygotowana, z pomocą przychodzą wtedy zabiegi bankietowe. Ich ogromną zaletą jest to, że ich proces nie jest przeważnie długi, a efektami możemy cieszyć się natychmiastowo, więc idealnie sprawdzą się przed imprezą, wykonywane w tym samym dniu lub poprzedzającym. Zabiegi te są tak lubiane również ze względu na fakt, że nie potrzebujemy planować takich procedur z większym wyprzedzeniem czasu, ponieważ nie występuje po nich żadne podrażnienie, zaczerwienienie czy też złuszczanie naskórka, przed czym często obawiają się pacjenci.

          Efekty jakimi możemy cieszyć się po tego typy zabiegach to m.in. nawilżenie i rozświetlenie skóry. Więc jeżeli chcemy w krótkim czasie przed ważną uroczystością poprawić wygląd swojej skóry to zabieg bankietowy sprawdzi się idealnie. Oczywiście zabiegi te przeznaczone są do pielęgnacji skóry, nie tylko na ważne wyjścia, ale również dla osób, których skóra jest sucha, zmęczona, niedotleniona oraz posiada szary koloryt.

      W naszym gabinecie kosmetycznym możemy zaoferować jako zabiegi bankietowe m.in. infuzję tlenową z ampułkami czynnymi czy nawilżające maski biocellulozowe. Przed ważnym wyjściem również świetnie sprawdzi się opracowany przez naszych kosmetologów hialuronowy rytuał piękna na twarz.

 

Paulina Krawczyk

Kosmetolog