Polityka prywatności - RODO

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Jowita Machnica. Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@machnica.pl , telefonicznie (+48 660495290) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Dane osobowe są podane przez Pana/Panią osobiście na wizycie, przez system e-rejestracji lub telefonicznie. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielenia świadczeń zdrowotnych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych, obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa- dane medyczne 20 lat, dane na potrzeby księgowości 5 lat, dane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Pana/Pani dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Art.26 ustawy z dn.6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. usług IT, firmie prowadzącej rejestrację online i jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową dane mogą być przekazane agencjom IT i marketingu na zlecenie i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora na podstawie umowy. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu, sprostowania, usunięcia danych osobowych. W przypadkach w Art.18 RODO do ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania tych danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych. Podanie danych jest to również niezbędne do wystawiania rachunku publicznej faktury. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych.

AKADEMIA 
TRYCHOLOGICZNA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOLENIA WŁAŚNIE U NAS?

Szkolenia prowadzone przez specjalistki o dużej wiedzy i doświadczeniu.

TRYCHOLOG

LEKARZ

Adamina Rucińska

Jowita Machnica

Wiedza merytoryczna oparta na najnowszych standardach diagnostycznych, przekazana w przystępny sposób.

Wiedza teoretyczna ćwiczona podczas części praktycznej. Uczestniczenie w wizytach trychologicznych z pacjentami pod nadzorem mentora. Nastawienie na praktykę.

W wiedzę teoretyczną wplatanie procedur zabiegowych w trychologii. Pokazy zabiegów, własnoręczne wykonywanie zabiegów. 

System wspomagania po szkoleniu. Możliwość konsultacji przypadków z mentorkami.

Skrypt z wiedzą uzyskaną podczas szkoleń z dodatkowymi materiałami niezbędnymi do pracy:
- wywiad

- karta pacjenta 

- karta zabiegowa i wzory zgód na zabiegi 

Grupy 4-7 osobowe.

W cenę szkolenia wliczone przerwy kawowe oraz lunch. 

Terminy najbliższych szkoleń

Szkolenia odbywają się w Centrum Estetyczno-Trychologicznym DrMachnica, przy ulicy Ludowej 11 w Pile.

Każde szkolenie trwa około 8 godzin, zazwyczaj w godzinach 9-17.

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu prosimy o kontakt e-mailowy.

Nasza Akademia wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00315/2019

 

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania szkolenia z Urzędu Pracy.

(Więcej informacji udzielimy telefonicznie)